Změny skupenství látek

Změna skupenství je fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky.

Např. voda se může nacházet v různých skupenstvích :

1) jako kapalina

2) jako pevná látka

3) jako plyn


Základní skupenství

1) Pevné skupenství

 • Pevné látky mají stálý tvar i objem.

 • Většina pevných látek je složena z částic – atomů nebo molekul, které jsou pravidelně uspořádány v takzvané krystalové mřížce.

 • Částice v krystalové mřížce chaoticky kmitají kolem rovnovážné polohy. S rostoucí teplotou se výchylky kmitů zvětšují.

 • Střední vzdálenosti mezi částicemi jsou malé, potenciální energie částic je větší než jejich kinetická energie.

 • Některé pevné látky, jako např. vosk nebo sklo, nemají pravidelně uspořádáné částice (amorfní látky).

  2) Kapalné skupenství

 • Molekuly kapalin jsou k sobě přitahovány slaběji než částice pevných látek.

 • Mohou se tedy volněji pohybovat a měnit si svá místa – kapaliny jsou tekuté.

 • Potenciální energie molekul kapalin je přibližně rovna jejich kinetické energii.

 • Kapaliny mají stálý objem, ale nemají stálý tvar.

 • Volný povrch kapaliny je v klidu vodorovný a nazývá se hladina.

 • Kapalné skupenství kovů, např.železa, se označuje pojmem tavenina.

 • 3) Plynné skupenství

 • Plyny nemají stálý ani tvar ani objem.

 • Molekuly plynů se pohybují náhodně všemi směry a jejich rychlost roste s teplotou.

 • Jsou daleko od sebe a působí na sebe jen při vzájemných srážkách.

 • Kinetická energie molekul je mnohem vyšší než jejich potenciální energie

  4) Plazma

 • Plazma je ionizovaný plyn o vysoké teplotě.

 • Bývá často uváděno jako čtvrté skupenství látek.

 • Plazma může mít formu blesku nebo polární záře, také Slunce a jiné hvězdy je tvořeno plazmou.

  A to je vše, děkuji za zhlédnutí mých stránek a doufám, že se Vám líbily :) • 6 skupenských přeměn

 • Tání

 • Tuhnutí

 • Sublimace

 • Desublimace

 • Vypařování

 • Kondenzace

 • Odkazy